Safety Policy

Daka Maritime, sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

  • Yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Gerçekleştirilen faaliyetlere uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerin, risk ve fırsatların belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını ve varsa fırsatların değerlendirilmesini,
  • Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımının sağlanması ve çalışan görüşlerini iş sağlığı ve güvenliği kurul ve toplantılarında değerlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle güvenli bir çalışma ortamının yaratılması ve korunmasını,

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.